Den německé jednoty, historie

Den německé jednoty (Tag der Deutschen Einheit) je v Německu státní svátek, který se každoročně slaví 3. října. Připomíná výročí znovusjednocení Německa v roce 1990. Tehdy došlo k opětovnému sjednocení Spolkové republiky Německo (Západní Německo) a Německé demokratické republiky (Východní Německo) po více než 40 letech odloučení.

Mohlo by vás zajímat toto:

Rozdělení Německa po druhé světové válce

Po porážce Německa ve druhé světové válce byla země rozdělena na čtyři okupované zóny. Kontrolovaly je spojenecké mocnosti – USA, Velká Británie, Francie a SSSR. Neshody mezi západními spojenci a Sovětským svazem ohledně budoucnosti Německa vedly k rozdělení země.

V roce 1949 se ze tří západních okupačních zón stala Spolková republika Německo (Západní Německo) s demokratickou vládou. Sovětskou zónou vlivu na východě se stala Německá demokratická republika (Východní Německo) s komunistickou vládou. Berlín, bývalé hlavní město Německa, byl rozdělen na Západní Berlín pod západní kontrolou a Východní Berlín pod sovětskou kontrolou.

Vznik dvou samostatných německých států

Během dalších desetiletí vznikly dva samostatné státy. Západní Německo se stalo prosperující, demokratickou, kapitalistickou zemí spojenou se západními mocnostmi. Východní Německo bylo málo rozvinutým komunistickým státem s úzkými vazbami na Sovětský svaz.

Berlín zůstal rozděleným městem, které se nachází zcela ve východním Německu. Západní Berlín byl však považován za politicky oddělený a byl jako ostrov demokratického západního Německa hluboko v týlu komunistického Východu. Migrace z východního do západního Německa byla velmi omezená a pohyby mezi oběma částmi Berlína byly přísně kontrolovány.

Život v rozděleném Německu

Několik generací vyrostlo a znalo pouze rozdělené Německo. Rodiny a přátelé byli na desetiletí odděleni. Západní Německo bylo ekonomicky mnohem prosperující než východní Německo, zatímco východní Německo bylo izolováno jako součást východního bloku.

Pokusy o reformu komunismu ve východním Německu v 50. letech byly rozdrceny sovětskými vojsky. V roce 1961 postavila východoněmecká vláda kolem Západního Berlína Berlínskou zeď, aby zabránila masové emigraci na Západ. Stala se mocným symbolem železné opony rozdělující Evropu.

Berlínská zeď, pohled ze Západního Berlína.
Berlínská zeď, pohled ze Západního Berlína.

Obyvatelé východního Berlína se pokusili o útěk do Západního Berlína. Někteří se pokusili přelézt zeď, přestože na ně střílela východoněmecká pohraniční stráž. Jiní k tomu využívali podzemní chodby. Volili různé způsoby, jak uniknout vlivu SSSR.

Mírová revoluce vedoucí ke znovusjednocení

Koncem 80. let se východní Evropou prohnala vlna změn: pád komunistických režimů a zavedení reforem. Masové demonstrace ve východním Německu v letech 1989-90 vedly k demolici Berlínské zdi v listopadu 1989. Po svobodných volbách v březnu 1990 začala jednání mezi oběma Německy o znovusjednocení.

K oficiálnímu politickému znovusjednocení došlo 3. října 1990, kdy se Německá demokratická republika připojila ke Spolkové republice Německo. Pouhý rok po pádu Berlínské zdi se Německo poprvé od roku 1945 znovu sjednotilo jako plně suverénní stát.

Radost a bolest ze sjednocení

V roce 1990 se po celém Německu konaly oslavy na počest znovusjednocení země. S integrací dvou tak odlišných států však vyvstaly vážné ekonomické a sociální problémy. Modernizace infrastruktury východního Německa a zlepšení životní úrovně si vyžádaly obrovské investice. Nezaměstnanost prudce vzrostla, protože východní průmysl klesal.

Znovusjednocení však přineslo obrovské výhody, jako je snadnější pohyb a komunikace mezi východními a západními Němci, kteří byli tak dlouho odděleni. Postupem času se ekonomické podmínky v bývalém východním Německu výrazně zlepšily. Propast mezi Východem a Západem se zmenšila, zejména u mladé generace.

Den německé jednoty

V roce 1990 byl 3. říjen vyhlášen novým státním svátkem – Dnem německé jednoty. Připomíná výročí oficiálního znovusjednocení a mírové revoluce ve východním Německu.

V Berlíně se každý rok konají velké oslavy, přičemž hlavní akce každoročně pořádá spolkový prezident. Obyvatelé Německa oslavují německou jednotu, demokracii a svobodu od rozdělení. Všude vlaje německá vlajka. Koncerty, festivaly, představení a sportovní akce pomáhají vytvářet radostnou atmosféru vlastenectví a hrdosti.

Den německé jednoty slouží jako důležitá připomínka výzev, které Německo ve své pohnuté historii 20. století překonalo. Symbolizuje solidaritu německého lidu a oslavuje znovuzrození národa jako vedoucí evropské velmoci. Mnoho let po pádu Berlínské zdi, což znamená konec rozdělení Německa, Den německé jednoty nadále představuje triumf jednoty nad rozdělením.

V této publikaci All-Holidays.Info stručně hovořil o Dni německé jednoty, historii jeho vzniku a významu pro Němce. Doufáme, že vás to zaujalo. Nezapomeňte tento příspěvek sdílet se svými přáteli!