Sviatky v Kazachstane 2024 (oficiálne dátumy), dni pracovného pokoja

V tejto publikácii sa pozrieme na nasledujúcu tému: sviatky v Kazachstane 2024. Tím All-Holidays.Info zostavil zoznam všetkých oficiálnych štátnych a odborných sviatkov. Taktiež uvedieme, v ktoré dátumy bude voľný deň v škole a v práci a ak sviatok pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak na ktorý deň sa presunie.

Možno vás bude zaujímať tento príspevok:

Sviatky v Kazachstane 2024: dni pracovného pokoja a transfery

Všetky sviatky 2024 v Kazachstane sú rozdelené do dvoch typov – štátne sviatky a pracovné sviatky. Štátne sviatky môžu byť zase pracovné dni alebo dni pracovného pokoja. Zoznam štátnych sviatkov s riadnym dňom upravuje nariadenie vlády Kazašskej republiky zo dňa 31.10.2017 č.689. Nižšie je uvedený zoznam oficiálnych dní pracovného pokoja :

 • Nový rok (dva dni).
 • Vianoce.
 • Medzinárodný deň žien.
 • Dovolenka Navruz / Nauryz (tri dni).
 • Oslava jednoty ľudu Kazachstanu.
 • Deň obrancov vlasti.
 • Deň víťazstva.
 • Hlavný deň.
 • Deň ústavy.
 • Deň republiky.
 • Deň nezávislosti.

Stáva sa, že štátny sviatok a s ním spojený deň pracovného pokoja pripadne na sobotu alebo nedeľu. Potom sa posunie na najbližší nasledujúci pracovný deň. V roku 2024 sú dva takéto dátumy:

 1. Tretí deň Nowruzu pripadá na sobotu 23. marca 2024. V súlade s tým sa pondelok 25. marca stáva dňom pracovného pokoja.
 2. Deň hlavného mesta pripadá na sobotu 6. júla 2024. Pre väčšinu obyvateľov Kazachstanu je preto pondelok 8. júla dňom bez práce a školy.

Nižšie uvádzame zoznam sviatkov v Kazachstane v roku 2024. Sú rozdelené podľa mesiacov a zoradené v chronologickom poradí. Pri každom dátume je uvedené, do akého druhu dovolenky patrí, či je tento deň pracovným dňom alebo dňom pracovného pokoja.

Januára 2024

 • 1. januára (pondelok) 2024 – Nový rok (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 2. januára (utorok) 2024 – Nový rok (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 7. januára (nedeľa) 2024 – Štedrý deň (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 10. január (streda) 2024 – Deň štátnej hymny Kazašskej republiky (profesionálny sviatok).

Február 2024

 • 2. február (piatok) 2024 – Národný deň tlače (profesionálny sviatok).
 • 15. február (štvrtok) 2024 – Dátum stiahnutia obmedzeného kontingentu sovietskych vojsk z Afganskej demokratickej republiky (štátny sviatok).

Marec 2024

 • 1. marec (piatok) 2024 – Deň vďakyvzdania (štátny sviatok).
 • 8. marec (piatok) 2024 – Medzinárodný deň žien (štátny sviatok).
 • 9. marec (sobota) 2024 – Deň zememeračstva, geodézie a kartografie (odborný sviatok).
 • 21. marca (štvrtok) 2024 – Nauryz Meiramy (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 22. marca (piatok) 2024 – Nauryz Meiramy (štátny sviatok).
 • 23. marca (sobota) 2024 – Nauryz Meiramy (štátny sviatok).
 • 25. marca (pondelok) 2024 je deň pracovného pokoja, Nauryz sa presúva zo soboty.

Apríla 2024

 • 7. apríla (nedeľa) 2024 – Deň geológov (odborný sviatok).
 • 12. apríl (piatok) 2024 – Deň vedeckých pracovníkov (odborný sviatok).
 • 21. apríl (nedeľa) 2024 – Deň ŠtB Kazašskej republiky (profesionálny sviatok).

Máj 2024

 • 1. máj (streda) 2024 — sviatok jednoty ľudu Kazachstanu (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 7. máj (utorok) 2024 – Deň obrancov vlasti (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 9. máj (štvrtok) 2024 – Deň víťazstva (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 12. máj (nedeľa) 2024 – Deň matiek (štátny sviatok).
 • 17. máj (piatok) 2024 – Deň telekomunikačných pracovníkov (profesionálny sviatok).
 • 21. máj (utorok) 2024 – Deň pracovníkov kultúry a umenia (profesionálny sviatok).
 • 26. máj (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov chemického priemyslu (odborný sviatok).
 • 31. máj (piatok) 2024 – Deň pamiatky obetí politického prenasledovania a hladomoru (štátny sviatok).

Júna 2024

 • 4. jún (utorok) 2024 – Deň štátnych symbolov Kazašskej republiky (štátny sviatok).
 • 5. jún (streda) 2024 – Deň ekológov (profesionálny sviatok).
 • 7. jún (piatok) 2024 – Deň pracovníkov Protimonopolného úradu (pracovný sviatok).
 • 9. jún (nedeľa) 2024 – Deň vojenského personálu a zamestnancov špeciálnych síl vládnych agentúr (profesionálny sviatok).
 • 9. jún (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov ľahkého priemyslu (profesionálny sviatok).
 • 9. jún (nedeľa) 2024 – Deň pastierov (profesionálny sviatok).
 • 16. jún (nedeľa) 2024 – Deň zdravotníckych pracovníkov (odborný sviatok).
 • 16. júna (nedeľa) 2024 – Deň otcov (štátny sviatok).
 • 23. jún (nedeľa) 2024 – Deň štátnych zamestnancov (profesionálny sviatok).
 • 24. jún (pondelok) 2024 – Deň sudcov a súdnych pracovníkov (profesionálny sviatok).
 • 26. jún (streda) 2024 – Deň polície (profesionálny sviatok).
 • 28. jún (piatok) 2024 – Deň pracovníkov médií (profesionálny sviatok).

Júla 2024

 • 2. júl (utorok) 2024 – Deň diplomatických služieb (pracovný sviatok).
 • 6. júl (sobota) 2024 – Deň hlavného mesta (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 8. júl (pondelok) 2024 – deň pracovného pokoja, presun hlavného dňa zo soboty.
 • 7. júl (nedeľa) 2024 – Národný deň Dombra (štátny sviatok).
 • 9. júl (utorok) 2024 – Deň vodárov (odborný sviatok).
 • 13. júl (sobota) 2024 – Deň orgánov národnej bezpečnosti Kazašskej republiky (profesionálny sviatok).
 • 14. júl (nedeľa) 2024 – Notársky deň (profesionálny sviatok).
 • 14. júl (nedeľa) 2024 – Deň rybárskych pracovníkov (profesionálny sviatok).
 • 21. júl (nedeľa) 2024 – Deň hutníkov (odborný sviatok).
 • 28. júl (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov obchodu (profesionálny sviatok).

August 2024

 • 4. august (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov v doprave (profesionálny sviatok).
 • 10. august (sobota) 2024 – Deň Abai (štátny sviatok).
 • 11. august (nedeľa) 2024 – Deň staviteľa (profesionálny sviatok).
 • 18. august (nedeľa) 2024 – Deň pohraničnej stráže (profesionálny sviatok).
 • 18. august (nedeľa) 2024 – Športový deň (štátny sviatok).
 • 25. august (nedeľa) 2024 – Deň baníkov (profesionálny sviatok).
 • 29. august (štvrtok) 2024 – Termín uzávierky jadrového testovacieho areálu Semipalatinsk (štátny sviatok).
 • 30. august (piatok) 2024 – Deň ústavy (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).

September 2024

 • 1. september (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov ropného a plynárenského komplexu (profesionálny sviatok).
 • 1. september (nedeľa) 2024 – Deň vzdelávania (štátny sviatok).
 • 5. september (štvrtok) 2024 – Deň jazykov ľudu Kazachstanu (štátny sviatok).
 • 8. september (nedeľa) 2024 – Deň rodiny (štátny sviatok).
 • 28. september (sobota) 2024 – Deň jadrových vedcov (odborný sviatok).
 • 29. september (nedeľa) 2024 – Deň strojného inžiniera (profesionálny sviatok).
 • 29. september (nedeľa) 2024 – Sviatok práce (štátny sviatok).
 • 30. september (pondelok) 2024 – Deň pracovníkov spravodlivosti (pracovný sviatok).

Október 2024

 • 1. október (utorok) 2024 – Deň rozhlasu (profesionálny sviatok).
 • 1. október (utorok) 2024 – Deň seniorov (štátny sviatok).
 • 5. október (sobota) 2024 – Deň učiteľov (odborný sviatok).
 • 6. október (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov obranného priemyslu (profesionálny sviatok).
 • 10. október (štvrtok) 2024 – Deň odborov Kazachstanu (profesionálny sviatok).
 • 16. október (streda) 2024 – Deň chleba (štátny sviatok).
 • 19. október (sobota) 2024 – Deň Spasiteľa (profesionálny sviatok).
 • 20. október (nedeľa) 2024 – Deň lesného robotníka (profesionálny sviatok).
 • 24. október (štvrtok) 2024 – Deň knihovníkov (odborný sviatok).
 • 25. október (piatok) 2024 – štátny sviatok Deň republiky (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 27. október (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov sociálneho zabezpečenia (profesionálny sviatok).
 • 29. október (utorok) 2024 – Deň bezpečnostných pracovníkov (profesionálny sviatok).

November 2024

 • 5. november (utorok) 2024 – Deň zahraničnej inteligencie (odborný sviatok).
 • 8. november (piatok) 2024 – Deň štatistiky (profesionálny sviatok).
 • 10. november (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov digitalizácie a informačných technológií (profesionálny sviatok).
 • 11. november (pondelok) 2024 – Deň úspory energie (štátny sviatok).
 • 15. november (piatok) 2024 – Deň finančných pracovníkov Kazašskej republiky (profesionálny sviatok).
 • 15. november (piatok) 2024 – Deň národnej meny – Tenge (štátny sviatok).
 • 17. november (nedeľa) 2024 – Deň pracovníkov v poľnohospodárstve, potravinárstve a spracovateľskom priemysle (profesionálny sviatok).

Decembra 2024

 • 1. december (nedeľa) 2024 – Deň prvého prezidenta Kazašskej republiky (štátny sviatok).
 • 5. december (štvrtok) 2024 – Deň advokácie (profesionálny sviatok).
 • 6. december (piatok) 2024 – Deň prokurátora (profesionálny sviatok).
 • 15. december (nedeľa) 2024 – Deň energie (odborný sviatok).
 • 16. december (pondelok) 2024 – Deň nezávislosti (štátny sviatok, deň pracovného pokoja).
 • 20. december (piatok) 2024 – Deň štátnej poľnej služby Kazašskej republiky (profesionálny sviatok).
 • 22. december (nedeľa) 2024 – Deň archivárov (odborný sviatok).

V tomto článku All-Holidays.Info skúmal nasledujúcu tému: sviatky v Kazachstane 2024. Uviedli sme presné dátumy oficiálnych štátnych a profesionálnych sviatkov. Uviedli tiež, ktorý sviatok by bol pracovným dňom a ktorý by bol dňom pracovného pokoja. Dúfame, že ste našli informácie, ktoré ste hľadali. Nezabudnite zdieľať tento príspevok so svojimi priateľmi!