Schoolvakanties in België 2024-2025 (alle gemeenschappen)

In deze publicatie behandelt All-Holidays.Info het volgende onderwerp: schoolvakanties in België 2024-2025, lesvrije dagen. We hebben hun exacte data gegeven, verkregen uit officiële bronnen. Het artikel vermeldt afzonderlijk de rustperioden voor de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen van België.

Deze publicaties zijn wellicht interessant voor u:

Academisch jaar in Belgische scholen

Het schooljaarrooster in Belgische onderwijsinstellingen hangt af van hun locatie en lidmaatschap van de taalgemeenschap. In deze publicatie hebben we de schoolvakanties in België 2024-2025 verzameld voor drie gemeenschappen in het land:

 1. Vlaamse Gemeenschap.
 2. Franse gemeenschap.
 3. Duitstalige gemeenschap.

Kaart van de Belgische gemeenschappen (bron: officiële website van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie)

BELANGRIJK! Als uw school in Brussel gevestigd is, controleer dan of deze tot de Vlaamse of de Franse gemeenschap behoort. Dit kunt u doen op de website van de school of in de administratie.

Naast vakantieperiodes hebben schoolkinderen rust op feestdagen en Community Day. Hun lijsten worden gegeven in de laatste secties van het artikel. Op alle scholen studeren kinderen van maandag tot en met vrijdag. Een uitzondering op de regel vormen middelbare kunstonderwijsinstellingen met een verminderd aantal uren. Dergelijke scholen zijn op zaterdag geopend en het schooljaar duurt 29, 33 of 37 weken per jaar.

Afhankelijk van de regio kunnen schoolvakanties verschillende namen hebben. Bijvoorbeeld: de voorjaarsvakanties in de Vlaamse Gemeenschap komen overeen met de ontspanningsvakanties van de Franse Gemeenschap en de carnavalsvakanties van de Duitstalige Gemeenschap. Wij verstrekken de namen van de vakantieperiodes in het origineel, zoals aangegeven op officiële websites en documenten.

Schoolvakanties in België 2024-2025

Deze rubriek toont de schoolvakanties in België 2024-2025 voor de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap. De begin- en einddata van rustperioden voor schoolkinderen zijn officieel goedgekeurd en gepubliceerd in officiële bronnen.

Vlaamse Gemeenschap

Hieronder vindt u de schoolvakanties in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2024-2025.

 • Zomervakantie 2024 – van 1 juli 2024 (maandag) tot 31 augustus 2024 (zaterdag).
 • Herfstvakantie 2024 – van 28 oktober 2024 (maandag) tot 3 november 2024 (zondag).
 • Kerstvakantie 2024-2025 – van 23 december 2024 (maandag) tot 5 januari 2025 (zondag).
 • Voorjaarsvakantie 2025 – van 3 maart 2025 (maandag) tot 9 maart 2025 (zondag).
 • Paasvakantie 2025 – van 7 april 2025 (maandag) tot 21 april 2025 (maandag).
 • Zomervakantie 2025 – van 1 juli 2025 (dinsdag) tot 31 augustus 2025 (zondag).

Franse gemeenschap

In deze subsectie worden de schoolvakanties in België 2024-2025 opgesomd voor het leerplichtonderwijs in de Franse Gemeenschap. Deze kalender is vereist voor alle scholen, behalve voor het secundair kunstonderwijs met een beperkt aantal uren (informatie voor hen vindt u hieronder).

 • Zomervakantie 2024 – van 7 juli 2024 (zondag) tot 25 augustus 2024 (zondag).
 • Herfstvakantie 2024 – van 21 oktober 2024 (maandag) tot 3 november 2024 (zondag).
 • Wintervakantie (Kerstvakantie) 2024-2025 – van 23 december 2025 (dinsdag) tot 5 januari 2025 (zondag).
 • Ontspanningsvakantie (Carnaval) 2025 – van 24 februari 2025 (maandag) tot 9 maart 2025 (zondag).
 • Voorjaarsvakantie (paasvakantie) 2025 – van 28 april 2025 (maandag) tot 11 mei 2025 (zondag).
 • Zomervakantie 2025 – vanaf 5 juli 2025 (zaterdag).

Hieronder vindt u het schooljaarrooster 2024-2025 voor het voortgezet kunstonderwijs met gereduceerd aantal uren. We herinneren je eraan dat degenen die deze opleiding volgen, op zaterdag les volgen!

 • Zomervakantie 2024 (voor onderwijsinstellingen met een looptijd van 37 weken) – van 7 juli 2024 (zondag) tot 25 augustus 2024 (zondag).
 • De zomervakantie 2024 (voor instellingen met een looptijd van 29 of 37 weken) begint op 7 juli 2024 (zondag). Eindigt tussen 25 augustus 2024 (zondag) en 15 september 2024 (zondag).
 • Herfstvakantie 2024 – van 21 oktober 2024 (maandag) tot 2 november 2024 (zaterdag).
 • Wintervakantie 2024-2025 – van 23 december 2025 (dinsdag) tot 4 januari 2025 (zaterdag).
 • Ontspanningsvakantie (Carnaval) 2025 – van 24 februari 2025 (maandag) tot 8 maart 2025 (zaterdag).
 • Voorjaarsvakantie (paasvakantie) 2025 – van 28 april 2025 (maandag) tot 10 mei 2025 (zaterdag).
 • Zomervakantie 2025 – vanaf 5 juli 2025 (zaterdag).

Duitstalige gemeenschap

Hieronder vindt u de data voor de schoolvakanties in de Duitstalige Gemeenschap van België voor het jaar 2024-2025. Ze worden officieel goedgekeurd bij het Regeringsbesluit tot vaststelling van de schoolkalender en de kalender voor het academiejaar 2024-2025.

 • Zomervakantie 2024 – van 29 juli 2024 (maandag) tot 1 september 2024 (zondag).
 • Feestdagen voor Allerheiligen (herfstvakantie) 2024 – van 28 oktober 2024 (maandag) tot 2 november 2024 (zaterdag).
 • Kerstvakantie 2024-2025 – van 23 december 2024 (maandag) tot 4 januari 2025 (zaterdag).
 • Carnavalsvakantie (voorjaarsvakantie) 2025 – van 3 maart 2025 (maandag) tot 8 maart 2025 (zaterdag).
 • Paasvakantie 2025 – van 21 april 2025 (maandag) tot 3 mei 2025 (zaterdag).
 • Zomervakantie 2025 – vanaf 1 juli 2025 (dinsdag).

Extra vrije dagen voor vakantie 2024-2025

Hieronder vindt u de feestdagen waarop de scholen gesloten zijn. Houd er rekening mee dat dit geen volledige vakantielijsten zijn. Als een feestdag tijdens een schoolvakantie valt, vermelden we deze niet om verwarring te voorkomen.

Vlaamse Gemeenschap

 • 11 november (maandag) 2024 – Wapenstilstand.
 • 1 mei (donderdag) 2025 – Dag van de Arbeid.
 • 29 mei (donderdag) 2025 – Hemelvaart van Christus.
 • 30 mei (vrijdag) 2025 – Hemelvaart van Christus (alles behalve correspondentiekunstonderwijs).
 • 9 juni (maandag) 2025 – Pinksteren.

Franse gemeenschap

 • 27 september (vrijdag) 2024 – Dag van de Franse Gemeenschap.
 • 28 september (zaterdag) 2024 – Extra dag voor degenen die middelbaar kunstonderwijs volgen.
 • 11 november (maandag) 2024 – Wapenstilstand.
 • 21 april (maandag) 2025 – Paasmaandag.
 • 29 mei (donderdag) 2025 – Hemelvaartsdonderdag.
 • 9 juni (maandag) 2025 – Pinksteren.

Duitstalige gemeenschap

 • 11 november (maandag) 2024 – Wapenstilstand.
 • 15 november (vrijdag) 2024 – Dag van de Duitstalige Gemeenschap.
 • 1 mei (donderdag) 2025 – Dag van de Arbeid.
 • 29 mei (donderdag) 2025 – Hemelvaart van Christus.
 • 9 juni (maandag) 2025 – Spirituele maandag.

In deze publicatie behandelde All-Holidays.Info het volgende onderwerp: schoolvakanties in België 2024-2025. Voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap hebben we de begin- en einddata van de schoolvakanties vastgelegd. Ze publiceerden ook lijsten met vakanties waarop schoolkinderen geen les hebben. Vergeet dit bericht niet te delen met je vrienden!